به نام خداوند جان و خرد
روزیکشنبه مورخ 97/01/19  ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه سی دی راه درست از جناب مهندس آغاز به كار نمود.


عبادت به جز خدمت خلق نیست و اگر درست هم نگاه کنیم می بینیم تمام هستی که خداوند آفریده است در حال خدمت کردن هستند.چرا خدمت می کنند؟ برای اینکه به ارتقاء برسند.بدون خدمت کردن ارتقایی نیست.آیا تا به حال شده است که درخت سیب بگوید به من اینقدر پول بدهید تا سیب بدهم؟!! درخت سیب می دهد چون می بایست در این مسیر حرکت کند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،
برچسب ها: سی دی،

تاریخ : دوشنبه 20 فروردین 1397 | 09:35 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزسه شنبه مورخ 96/10/05  ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه سی کلسیم از جناب مهندس آغاز به كار نمود.
ما مصرف کننده ها چندین سال در تاریکی بودیم و پس از ورود به کنگره وارد دنیای تازه ای شدیم.وقتی وارد کنگره شدیم و خواسته درمان داشته باشیم وقت آن است که عمل کنیم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : یکشنبه 17 دی 1396 | 04:08 ب.ظ | نویسنده : مسافر هومن | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزیکشنبه مورخ 96/09/19  ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه جهان بینی آغاز به كار نمود.


قرص های روان گردان و مواد مخدر چرخش و سرعت چاکراهای ما را بهم می ریزد و فرد را از حالت تعادل خارج می کند.قبلا در جهان بینی گفتیم که جابه جایی انرژی به ما لذت می دهد.حال باید مقدار معینی انرژی جابه جا می شد یکمرتبه در اثر استفاده از مواد انرژی زیادی جابه جا می شود در نتیجه فرد احساس لذت می کند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : پنجشنبه 23 آذر 1396 | 06:02 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزیک شنبه مورخ 96/08/28  ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه جهان بینی آغاز به كار نمود.

ما انسان ها برای اینکه دچار روزمرگی نشویم باید در زندگی برنامه ریزی و هدف گذاری داشته باشیم در کار و زندگی ایده به خرج دهیم و تلاش کنیم به سمت پیشرفت تا دیگر دچار روزمرگی نشویم.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : سه شنبه 7 آذر 1396 | 08:38 ق.ظ | نویسنده : مسافر هومن | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزیک شنبه مورخ 96/08/7  ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه جهان بینی کاربردی آغاز به كار نمود.

برای کسب انرژی در تاریکی نیاز به آموزش ندارید اما برای کسب انرژی در صراط مستقیم باید آموزش بگیرید.اگر فرکانس و حس شما در مسیر تاریکی باشد در مسیر همان انسانها قرار می گیرید ولی اگر فرکانس و حس شما در مسیر ارزشها باشد در مسیر انسانهای پر انرژی و مثبت قرار می گیرید.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : چهارشنبه 10 آبان 1396 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزیکشنبه مورخ 96/7/16  ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه جهان بینی آغاز به كار نمود.در کل جهان آفرینش اضداد هستند هم مثبتها هست و هم منفی ها.اگر اضداد نباشند جهان معنایی ندارد.باید بدی باشد تا خوبی معنا پیدا کند.اگر جهان بینی را یاد بگیرید دیگر شکست نمی خورید چون تمام کارها را با تفکر انجام می دهید.ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : چهارشنبه 19 مهر 1396 | 08:15 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزسه شنبه مورخ 96/5/29 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه سی دی هفت خوان آغاز به كار نمود.

اگر هنوز در اعتیاد و افکار منفی و افیونی قرار داریم مغلوب گرگ اعتیاد خواهیم شد. ما به عنوان یک انسان که داری فهم و درک و اختیار است باید بتوانیم از مشکلات عبور کنیم تا به مرحله بعد برسیم باید همیشه و در هر شرایطی در حال حرکت باشیم که سکون باعث سقوط ما خواهد شد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : جمعه 3 شهریور 1396 | 05:29 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزسه شنبه مورخ 96/5/24 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه سی دی گوهر جان آغاز به كار نمود.

گاهی وقتها ما انسانها خودمان را پنهان می کنیم تا مشکلاتمان را نبینیم و این کار باعث نابودی ما می شود. اگر نترسیم و به دل مشکلات بزنیم البته با دست پر و سلاح مناسب در زندگی به آرامش می رسیم.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : جمعه 3 شهریور 1396 | 05:26 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزیکشنبه مورخ 96/5/1 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه جهان بینی 2 آغاز به كار نمود.

ما ترک های بسیار داشتیم و تجربه کردیم ولی هیچ کدام جواب ندادوقتی جواب نمیگیریم ناامیدی سراغ ما می آید.اکثر ما بعد از چند شکست موادمخدر مصرف میکردیم.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : شنبه 7 مرداد 1396 | 02:02 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزسه شنبه مورخ 96/4/27 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه سی دی نتیجه آغاز به كار نمود.

حس اولین قوه به کارگیری هرکاری است .حس ما باید حس سالم باشد حس ما باید حس کاملی باشد.  جاذبه باعث زنده شدن حس ما می شود.اگررهایی ازدام اعتیاد برای ما جاذبه داشته باشد حس مارا بیدارمی کند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : دوشنبه 2 مرداد 1396 | 02:20 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزیکشنبه مورخ 96/4/25 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه جهان بینی 2 آغاز به كار نمود.

ما در اضلاع مثلث دانایی تفکر ،آموزش،تجربه باید تعادل ایجاد کنیم نیروهای بازدارنده و تخریبی واضداد وطول سفرمسافر فکرهای اشتباه به او میدهند چه کسی درمقابل اینها عکس العمل نشان میدهد؟

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : جمعه 30 تیر 1396 | 07:01 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزیکشنبه مورخ 96/4/18 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه جهان بینی 2 آغاز به كار نمود.

کلام الله میگوید هر عملی عکس العملی دارد ودرهستی باید قوانین رعایت شودواگر رعایت نکنید ضرر آن به خود ما می رسد و کنگره هم همین را میگوید و آموزش میدهدوقتی من رشوه میدهم یا رشوه میگیرم کاری ضد ارزشی انجام داده ام و وقتی ارزش برود جای آن را ضد ارزش می گیرد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،
برچسب ها: جهان بینی 2،

تاریخ : دوشنبه 26 تیر 1396 | 03:24 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات

به نام پروردگار مهربان 

روز یکشنبه18 تیر ماه 1396 جلسه یازدهم از دور سیزدهم کارگاه  آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان به استادی مسافر هومن نگهبانی مسافر پیام و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه:"حرمت کنگره 60 چرا رابطه کاری،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟"  رأس ساعت17  دقیقه آغاز به کار  نمود.


اگر یک مسافر در کمال آرامش در کنگره به درمان می رسد به خاطر همین قوانین و 
حرمت هاست که در ساختار کنگره قرار گرفته است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : دوشنبه 19 تیر 1396 | 04:52 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزسه شنبه مورخ 96/4/13 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه سی دی هنر 2 آغاز به كار نمود.

حس سالم،تفکر سالم،عمل سالم برای ما انسانهاست. اسم هنر و هنرمند در تمام جوامع زیاد است اما هنرمند واقعی کسی است که حسی قوی,سالم و پاک داشته باشد.انسانی اگر واقعا هنرمند باشد حتی از صحبت کردن او لذت می بریم.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،
برچسب ها: سی دی،

تاریخ : جمعه 16 تیر 1396 | 01:42 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات
به نام خداوند جان و خرد
روزسه شنبه مورخ 96/4/6 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه حس آغاز به كار نمود.

حس ما در اثر استفاده از مواد مخدر نابود شده بود و با آمدن و آموزش گرفتن دوباره حس در ما شارژ میشود و انرژی میگیریم و باید حرکت کنیم تا حس در ما ایجاد شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : یکشنبه 11 تیر 1396 | 03:56 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic