آزمون وادی چهاردهم بخش 1


برای دیدن سوالات به ادامه مطلب مراجعه نمایید...

1-وقتی باورها با ----------------- عجین شوند، معنی محبت را لمس می کنیم و دیگرانی که هیچ وقت از نظر  محبت حضور نداشته اند، همان ------------------- هستند.

الف) عشق – انسانهای فاقد محبت                          ب) محبت واقعی – ظروف تهی

ج) حس های مثبت – ظروف تهی                           د) محبت واقعی – نیروهای منفی

 

2- با توجه به خطابۀ اول، برای آنانی که حال خوشی ندارند چند راه وجود دارد؟

الف) یک راه؛ فقط می توانند به نیروهای راستین ملحق شوند

ب) یک راه؛ فقط می توانند صبر کنند که نیروهای مخرب و بازدارنده آنها را به عمق ظلمات هدایت کنند

ج) دو راه؛ یا به نیروهای راستین ملحق شوند و یا صبر کنند که نیروهای مخرب و بازدارنده آنها را به عمق ظلمات هدایت کنند

د) هم باید به نیروهای راستین ملحق شوند و هم باید به نیروهای بازدارنده ملحق شوند

 

3- اضداد مانند ------------ هستند برای --------------- .

الف) نیروهای منفی – بیداری انسانها                ب) یک تکانه – بیداری انسانها

ج) یک تکانه – تکامل انسانها                         د) یک مأمور – نجات انسانها

 

4- اضداد مأمور چه کاری هستند؟

الف) از ابتدا مأمورند که تا انتها تخریب ایجاد بنمایند     ب) مأمورند که خلقت را به فساد و خونریزی دعوت کنند

ج) الف و ب صحیح است                                      د) از ابتدا مأمورند که انسانها را نابود کنند

 

5- چه موقع اضداد کم رنگ می شوند؟

الف) هر گاه قدرت مطلق فرمان دهد                

ب) هر گاه انسانها بخواهند

ج) هر قدر انسان ها به عقل و آگاهی نزدیک بشوند و در کامل شدن خود بیاموزند

د) هر گاه انسان با آنها بجنگند

 

6-مرکز تمام هستی بر ----------- بنا شده است.

الف) عشق              ب) محبت             ج) نیروهای الهی              د) اضداد

 

7-خطابه هایی که در وادی چهاردهم آمده است را نام ببرید؟

الف) عشق – اضداد – زنجیره های محبت                   ب) امواج عشق – اضداد – زنجیره های عشق

ج) اضداد – امواج – زنجیره های محبت                     د) اضداد – امواج – زنجیره های عشق

 

8-  اگر حشرات موذی و انسانهای انسان نما در اندیشه های ما خللی ایجاد نمایند، ما بایستی با آنها چه کار کنیم؟

الف) نگهبانان را زیادتر کنیم                                     ب) دیوارهای بلندتری اطراف خودمان بوجود آوریم

ج) باید همه را یکسان پذیرفت و تحت آموزش قرار داد       د) هر سه مورد

 

9- در مورد انسانهای انسان نما که آموزش لازم را دیده اند، اما در عمل، عمل عکس انجام می دهند و تخریب ایجاد می نمایند چه باید کرد؟

الف) بایستی چندین مرحله فرصت داد تا از خواب گران بیدار شوند

ب) اگر نخواستند بیدار شوند لازم است که آنها را رها نمود

ج) اگر نخواستند بیدار شوند بایستی آنها را رها نمود تا روزی روزگاری نقطه تفکرشان بیدار شود و به درک لازم برسند

د) هر سه مورد صحیح است

 

10- امواج عشق در کجا موج می زند؟

الف) در همه جا                                                  ب) فقط در جاهایی که نیروهای الهی وجود دارند

ج) فقط در جاهایی که انسانهای با محبت وجود دارند        د) فقط در جاهایی که نیروهای منفی وجود ندارند

 

11- چه موقع امواج عشق در دستان انسان قرار می گیرد؟

الف) بایستی دستت را دراز کنی                 ب) اگر دستت خالی از کینه، نفرت، حسادت و انتقام جویی باشد

ج) همۀ انسانها همیشه به یک اندازه دریافت می کنند      د) گزینۀ الف و ب صحیح است

 

12- جولانگاه عشق، منزلگاه عشق و اسباب و نشانۀ عشق به ترتیب کدام است؟

الف) کائنات – محبت – مخلوقین الهی            ب) مخلوقین الهی – کائنات – محبت

ج) کائنات – مخلوقین الهی – محبت               د) مخلوقین الهی – محبت – کائنات

 

13- اضلاع مثلث عشق چیست؟

الف) سایه ها – محبت – جاذبه                ب) سایه ها – جاذبه – انرژی

ج) سایه ها – جاذبه – حس                    د) نیرو – جاذبه – حس

 

14- برای پدیدار شدن عشق، شرط اول آن است که باید چیزی وجود داشته باشد ما در تعریف خود به آن چیز چه می گوییم؟

الف) معشوق      ب) سایه ها          ج) حس         د) جاذبه

 

15- در وادی چهاردهم در مثال پنکه چه چیزی باعث ایجاد قدرت جاذبه یا قدرت دافعه در پنکه می شود؟

الف) حرکت پره های آن               ب) خاموش و روشن کردن پنکه

ج) قطع و وصل جریان برق             د) نوع چرخش

 

16- انسان ها با وجود اینکه ثابت هستند چگونه می توانند دارای قدرت جاذبه و یا دافعه باشند؟

الف) با چرخش در افکار، اندیشه، رفتار و کردار خود متفاوت عمل می کنند

ب) این موضوع بستگی کامل به دانایی و فرق نگاه آنها دارد.

ج) گزینه الف و ب هر دو صحیح است

د) با محبت و یا بدون محبت می توانند دارای قدرت جاذبه و دافعه باشند.

 

17- اگر به بدترین انسانها با دید مثبت بنگری قادر خواهی بود نکات مثبتی را در آن ها بیابی، این قضیه بستگی به چه چیزی دارد؟

الف) عشق و محبت درونی ما      ب) مثبت نگری ما       ج) گذشت و بخشش ما       د) فرق نگاه ما

 

18- اگر قدرت مطلق همۀ هستی را فقط بر مبنای جاذبه خلق می کرد چه اتفاقی می افتاد؟

الف) دیگر هیچ تنفر و کینه ای وجود نداشت 

ب) همه همیشه همدیگر را دوست داشتند

ج) هر چه در هستی وجود داشت همه و همه در یک لحظه به هم می چسبیدند

د) جمادات، گیاهان، حیوانات و انسانها از همدیگر جدا نمی شدند

 

19- موضوع جذب و دفع در انسانها به گونه ای وجود دارد که مثلاّ ---------------------- .

الف) اگر مهربانی را جذب کنند قطعا قهر را دفع می کنند

ب) اگر تنفر را جذب کنند قطعا عشق را دفع می کنند

ج) اگر اضطراب را جذب کنند آرامش را دفع می کنند

د) هر سه مورد صحیح است

 

20- برای تبدیل انسانی افسرده و پریشان به انسانی آرام و متین که در صلح و آرامش قرار گیرد چند راه وجود دارد؟

الف) فقط یک راه آن هم گذشت و بخشش       ب) فقط یک راه، آن هم تزکیه و پالایش

ج) فقط یک راه، آن هم دروغ نگفتن                  د) فقط یک راه، آن هم دوست داشتن تمام هستی
طبقه بندی: آزمون،

تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1398 | 01:53 ب.ظ | نویسنده : مهدی صدیقی | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic