تبلیغات
سفر تا بی نهایت عشق - خلاصه سی دی روان
به نام خداوند جان و خرد
روزسه شنبه مورخ 96/2/5 ل‍ژیون شماره 12 با حضور جمعی از مسافران سفر اول و دوم و استادی آقای مهدی صدیقی با دستور جلسه سی دی روان آغاز به كار نمود.

تمام ما انسانها در زندگی به یک دو راهی می رسیم و انتخاب راه درست بستگی به جهان بینی ما دارد. اگر جهان بینی درستی داشته باشیم  راهی را می رویم که در آن انسان فنا ناپذیر است و حیات او پس از مرگ نیز ادامه داردو اگر جهان بینی غلطی داشته باشیم راهی را می رویم که در آن انسان پس از مرگ به پایان خویش می رسد و در نتیجه فقط به دنبال لذت جویی می گردیم.
خلاصه سخنان استاد:
انسانها یک موجودیت دارند و یک وجودیت. موجودیت همین جسم ما است و وجودیت همان صور پنهان ما که فقط انسانها از این وجودیت برخوردار هستند. جناب مهندس برای تعادل همه انسانها نه فقط مصرف کنندگان مواد مخدر،مثلثی را ترسیم کرده اند که سه ضلع دارد :جسم, روان و جهانبینی. اگر انسانی بتواند اضلاع این مثلث را به صورت هماهنگ داشته باشد به تعادل و آرامش می رسد. در CDروان جناب مهندس روان انسان را به خوبی تعریف می کنند. روان یعنی خلق و خوی هر انسانی. روان انسانها با قرص و دارو درست شدنی نیست. درست شدن خلق و خوی ما بستگی به جهان بینی ما دارد. مسافرانی که مثلث درمان در کنگره که همان جسم, روان و جهان بینی است را به خوبی ترسیم کنند با حال بسیار خوبی به رهایی می رسند. اگر خلق و خو و جهان بینی ما تغییر نکند حتی با قطع مواد نیز به آرامش نخواهیم رسید و حتی بعد از رهایی نیز دچار مشکل می شویم و در خانواده و جامعه به مشکل بر میخوریم مسافران عزیز باید در نظر داشته باشند که با تغذیه و ورزش جسم خود را بسازند. تغذیه اهمیت فراوان دارد و جناب مهندس در چندین CD بر تغذیه سالم تأکید کرده اند و همین طور خواب کافی در طول شبانه روز.تمام این موارد را باید در نظر بگیریم تا به تعادل برسیم و اگر به سخنان استادمان و راهنمایمان گوش ندادیم در طول سفر به مشکل بر میخوریم. باید به حرف راهنما گوش بدهیم،به CDها توجه کنیم واز آموزش کنگره استفاده کنیم تا به تعادل و آرامش برسیم. باید این موارد را اجرا کنیم تا به آرامشی که می خواهیم برسیم. تمام ما انسانها در زندگی به یک دو راهی می رسیم و انتخاب راه درست بستگی به جهان بینی ما دارد. اگر جهان بینی درستی داشته باشیم  راهی را می رویم که در آن انسان فنا ناپذیر است و حیات او پس از مرگ نیز ادامه داردو اگر جهان بینی غلطی داشته باشیم راهی را می رویم که در آن انسان پس از مرگ به پایان خویش می رسد و در نتیجه فقط به دنبال لذت جویی می گردیم. جهان بینی در زندگی ما انسانها بسیار بسیار اهمیت دارد برای تعادل آرامش و زندگی درست جهان بینی بسیار مهم است. آموزش جهان بینی در کنگره فقط برای به آرامش رسیدن ما انسانهاست.

تهیه کننده: مسافر هومنطبقه بندی: عملکرد لژیون،

تاریخ : جمعه 8 اردیبهشت 1396 | 08:18 ب.ظ | نویسنده : مسافر حمید | نظرات

  • paper | قالب وبلاگ | پارس لون